Bezpečnosť

Bezpečnosť online služieb internetového obchodu liturg.com je podporovaná:

 

  • Splnením podmienok držiteľa certifikácie PCI DSS

 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je súbor medzinárodných bezpečnostných štandardov (noriem), ktorých cieľom je zamedziť únikom citlivých dát o držiteľoch platobných kariet. Vo svojej podstate sa jedná o 12 požiadaviek, ktoré sú prenášané na organizácie, ktoré spracúvajú, prenášajú alebo uchovávajú dáta o držiteľoch platobných kariet a transakciách (najmä banky, autorizačné centrály, obchodníci akceptujúci platobnej karty). Plnenie týchto striktných noriem je pravidelne preverované certifikovanou inštitúciou, ktorá v prípade zhody udelí povolenie na vyvesenie na stránkach obchodu oficiálnej pečate obsahujúcej text PCI DSS compliant.

Viac informácií o PCI DSS tu

PCI DSS compliance

  • Prevádzkovaním bezpečnostného protokolu SSL

 

Nevyhnutným a podstatným aspektom bezpečnosti internetového obchodu liturg.com je prevádzkovanie bezpečnostného protokolu SSL. Protokol SSL zjednodušene umožňuje zašifrovať komunikáciu medzi návštevníkom a webovou stránkou a takto chrániť návštevníka aj stránku pred odpočúvaním komunikácie. Tieto certifikáty vystavujú overené certifikačné autority, v prípade obchodu liturg.com to je RAPID SSL.

 

Rapid SSL

 

Väčšinu informácií o každej stránke a jej zabezpečenie vidíme v adresnom riadku prehliadača, teda poli, kam zadávame adresu webovej stránky. Ak je stránka bezpečne zašifrovaná, používa sa zabezpečený protokol HTTPS.

Adresa stránky potom začína písmenami https: // ... ktoré sú v prehliadači vždy vidieť - to je teda prvý znak zabezpečenej stránky.

 

https address bar 

 

Ďalším indikátorom bezpečnosti internetového obchodu liturg.com je zelene sfarbená ikona zámku, ktorá je zobrazená opäť v adresnom riadku. Jej umiestnenie sa mierne líši, v Google Chrome, Firefoxu a Opere, kde nájdeme zámok vľavo od adresy, v Internet Exploreri potom vpravo. V Google Chrome sa za zeleno sfarbeným zámkom objaví aj nápis "Secure". V starších prehliadačoch bolo umiestnenie často aj v spodnej lište.

Pokračovať