711,74Kč

Kríž oltárny / stolný
[4040]

Kríž oltárny / stolný
Kríž oltárny / stolný je vyrobený z bronzu, tepaný. Výška cca 20 cm.
Hodnotenia