Veľmi sme spokojní s kalichovou súpravou. Je krásna a kvalitná.
Marián, Trnava