Kresťanské historické a pútnické miesta

V každom kúte sveta môžeme vidieť rôzne historické či pútnické miesta kresťanov. Ich návšteva nás posilňuje, napĺňa, upokojuje a možno nám dáva pocit, že sme bližšie k Bohu.

Vidieť a zažiť akékoľvek miesto spojené s našim Pánom Bohom - Ježišom Kristom, alebo Bohorodičkou – Pannou Máriou, apoštolmi či svätými je nepochybne zážitok na celý život.

Preto podeľte sa s nami o vaše pocity a zážitky z vašich ciest a ako na vás zapôsobili.  

Klúčové slová: Kresťanské, historické, pútnické, miesto

Komentáre

IČO: 43571484 | DIČ: SK1033568624
Číslo živnostenského registra: 860-15255

Grécke liturgické predmety © 2009 - 2021